سیم پیچ آلومینیومی ضخامت 0 45 میلی متر 0 3 میلی متر آلومینیوم 0 25 میلی متر

Aluminium Sheet Supplier