کویل برجسته سطح بالا polysurlyn برای عایق حرارتی 0 ضخامت 8 میلی متر اندازه پوشش آلومینیوم

Aluminium Sheet Supplier