یک دیسک آلومینیومی آنودایز آنودایز رنگی 11 میلی متر 1100 h25 15 میلی متر

Aluminium Sheet Supplier