3 میلی متر نوار فویل آلومینیومی 3340 25 x 50 سال و 40 میلیون نقره hvac s

Aluminium Sheet Supplier