3 میلی متر ضخامت 1100 دایره آلومینیوم DC نورد برای پخت و پز

Aluminium Sheet Supplier